Erfaringsbasert kompetanse

Vi har jobbet med ergonomisk tilpasning av arbeidsplasser og det å finne de perfekte produktene til våre kunder i over 10 år. Hver dag møter vi mennesker som har vondt i ryggen, nakken, skulderen, armen eller andre steder og vi er sendt til dem for å finne en løsning som reduserer belastningen på det vonde området. Hver person er unik og hver plass må løses ut fra den aktuelle personens forutsetninger. Erfaringene vi får fra å følge enkeltpersoner frem til gode resultater, er en stor styrke å ha med til neste tilpasning.

Hos Ergonomikonsulentene AS finner du i dag Norges fremste kompetanse på veiledet tilpasning av arbeidsplasser.

Dette er noe som vi er sikre på at kommer våre kunder til gode, noe som også gjenspeiler seg i våre referansecaser!