Garantert riktig produkt

Ergonomikonsulentene er fristilt leverandør av alle typer ergonomiske produkter til dataarbeidsplassen. Våre ergonomispesialister vet hvilke produkter som finnes og når de ulike variantene er best egnet. Ved å sikre riktig bruk av riktig produkt bidrar vi til god helse på arbeidsplassen.

 Vi gjør det enkelt for deg å velge riktig produkt!

Ergonomi handler om forholdet mellom mennesket og maskin, og en god ergonomisk tilpasning skal gjøre denne overgangen så smidig som mulig. Vi tilbyr derfor alltid våre kunder å teste ut ulike produkter innenfor den produktgruppen som er aktuell, før man tar et valg. Brukeren får veiledet tilpasning og opplæring i bruk for å kunne benytte hvert produkt på best mulig måte. Finjusteringer eller bytte av produkt gjøres underveis i utprøvingen dersom det er behov for det. Med denne fremgangsmåten kan vi garantere at våre kunder alltid får riktig produkt. Alle produkter vi leverer skal gi full verdi, både helsemessig for brukeren og økonomisk for bedriften.