Hvorfor Ergonomikonsulentene?

Vi bryr oss om folk og har høy yrkesstolthet!

Vi hjelper mennesker som har utviklet belastningsplager i forbindelse med kontorarbeid eller dem som er proaktive og ønsker å forebygge slike plager. Det beste er å ta problemet før det oppstår.

Vi besøker brukeren der arbeidet foregår og går igjennom alle detaljer i arbeidsstasjonen ut fra prinsipper om helhet og sammenheng, variasjon og bevegelse. Bare slik får vi erfaring nok til å analysere oss frem til en løsning i de virkelig krevende tilfellene der forholdet mellom årsak og virkning ikke er åpenbar. Vi mener at nøkkelen til varig virkning – og en god løsning – er å identifisere og eliminere årsaken til plagen, fremfor å kun se på plagen.

Vi benytter produkter til å utføre nødvendige fysiske endringer av arbeidsstasjonen, og legger stor vekt på riktig valg, plassering og opplæring i bruk. Feilvalg eller feilaktig bruk av produkt medfører lett at plagen bare flyttes eller forsterkes.

Vi elsker utfordringer og hittil har ingen vist seg å være for stor.

For oss er det avgjørende å være fristilt med hensyn til valg av produkter, så vi ikke begrenses i valget på noen måte. Valg av produkt skal baseres på ditt unike behov og må derfor skreddersys deretter, hvilket er årsaken til at vi mener at nettsalg og salg fra kataloger bare unntaksvis bør forekomme. Du kjøper ikke ny dress uten å prøve den først, eller uavhengig av størrelse kun fordi du har hørt om et merke? På samme måte tenker vi om produktene vi leverer.

Hos oss kjøper man ikke bare et produkt, men en reell plan for forbedring. Vi tar ansvar og følger brukeren gjennom prosessen. Derfor har vi 30 dagers returrett og fri oppfølging underveis. Målet er alltid at den ansatte skal få både en reell forbedring og en økt bevissthet om egen situasjon. Endringene utføres på stedet i samhandling med brukeren. Kommer vi i tide, er det større sjanse for å reversere plagesituasjonen så sykmelding forhåpentlig kan unngås.

Vår korte responstid er høyt verdsatt av våre kunder og av fagpersoner som henviser til oss. Men aller viktigst er vår evne til å finne gode og varige løsninger og vårt verdi- og menneskesyn som ligger til grunn for alt vi foretar oss. Vi bryr oss om folk og har høy yrkesstolthet.

Det skal ikke bare bli litt bedre. Det skal bli bra.