Aremark kommune

Utstyret fungerer veldig fint. Merker stor forskjell. De plagene jeg hadde tidligere, minst et par dager hver uke, har jeg ikke merket noe til etter at du var på besøk. Takk for hjelpen!

Ledelsen i Aremark kommune:
Vi har kontaktet Ergonomikonsulentene as ved flere anledninger der ansatte har hatt behov for å tilpasse dataarbeidsplassen sin. Behovene har i hovedsak vært knyttet til plager i nakke, skulder og arm. Alle som er blitt besøkt har fått god hjelp og er svært fornøyde. Ergonomikonsulentene as er blitt en viktig støttespiller i arbeidet med å ivareta helsen til ansatte som jobber med pc. Spesielt er den raske responsen som Ergonomikonsulentene gir viktig for oss når en ansatt har behov for tilrettelegging. Vi i ledelsen vil takke for hjelpen så langt og ser frem mot et godt samarbeid også i fremtiden.