Hokksund Rehablitering

Morten Holt ved Ergonomikonsulentene har bedt om en tjenestelig uttalelse knyttet til samarbeidet med poliklinisk virksomhet ved Hokksund Rehabiliteringssenter.

Har jobbet som en forlenget arm for meg i et tverrfaglig samarbeid inn mot bedrifter og arbeidsplasser, der det har vært behov for ergonomiske tiltak og vurderinger.

Min erfaring med Morten som fagleverandør av ergonomiske tiltak, stoler og bord, er at han leverer et meget høyt faglig nivå på sine tjenester, med gode resultater som følge. Mine pasienter og bedriftsledere rapporterer en spesielt hyggelig fremtreden og seriøsitet. Pasientene føler seg sett og hørt, og blir tatt på alvor. Det er svært god oppfølging, og han bruker tid på at brukeren skal være fornøyd med leverte produkter. Han er derfor brukt flere ganger av samme bedrift.

– Per Aage Skogdal

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å dra nytte av vår kompetanse i din bedrift!