TMF-Group

TMF Norway AS bruker Ergonomikonsulentene ifm tilpasning av bord, stoler og annet utstyr som den ansatte trenger.

Morten Holt er meget kunnskapsdyktig og hjelpsom og har vært til stor hjelp for våre ansatte ved tilpasning av utstyr. Han ser veldig fort hva slags type utstyr den ansatte trenger.Han foreslår forskjellige produkter, uavhengig av merke, som den ansatte kan prøve over en tid, slik at man virkelig finner ut hva som egner seg for den enkelte.

Utstyr som vi har prøvd over tid har vært underarmsstøtte, forskjellige typer «mus» og tastatur og «ståplater».

Vi kan anbefale han på det sterkeste.