Tilpasning av arbeidsplass

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Mange av disse plagene kan forebygges og reduseres med god ergonomi på arbeidsplassen.

Det finnes riktignok ingen one size fits all når det kommer til god ergonomi. Det kan godt være at den perfekte løsningen for deg allerede finnes på arbeidsplassen din, men at du enten bruker den feil, eller at du rett og slett bruker et produkt som er feil for deg.

Vi justerer din arbeidsplass etter din kropp, slik at du unngår belastningsskader.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker at vi kommer og tar en titt på din arbeidsplass!