NAV Oslo

Vi fikk anbefalt Thomas Johnsen av Fylkesarbeidskontoret i Oslo.

Vårt samarbeid med Ergonomikonsulentene v/Johnsen startet høsten 2004. Bakgrunnen for samarbeidet på dette tidspunkt var at en av våre ansatte hadde skulder- og nakkeplager. Etter denne spesifikke konsultasjonen utvidet vi samarbeidet til å gjelde en gjenomgang av alle ansatte. Totalt gjelder dette 74 personer. Gjennomgangen dreide seg i hovedsak om ergonomisk tilrettlegging av arbeidsplass. Johnsen har vist seg å være meget profesjonell ihht samarbeidet med personalkonsulent og de enkelte ansatte. Det bør i tillegg merkes at han har sterk faglig kompetanse og har en enkel og klar måte å formidle nødvendig behov. Disse behovene uttrykker han til den enkelte og tydeliggjør at eventuelle problemer ofte er sammensatt med arbeid, hjem og fritid.

NAV Oslo Nord har ingenting å utsette på gjennomført oppfølging. Johnsen har tatt seg ekstra tid til ansatte med ekstra behov. Enkelte har fått oppfølging og korrigering av tilrettleggingen gjennom lengre perioder. Tilbakemeldingen fra disse er meget god og de opplever at arbeidsdagen er betydelig bedre. Samarbeidet har virket etter sin hensikt og gitt resultater, nemlig forebygging av mulig helseplager relatert til arbeidssituasjon av ulik grad.

Det var viktig for NAV Oslo Nord at vi ikke ønsket en “selger som var opptatt av provisjon” og dette har han innfridd. Johnsen har vist engasjement ved å bistå kontoret som helhet. Han har levert hjelpemidler som har vært nødvendige, også trukket tilbake hjelpemidler som har vist seg å ikke være nyttige i den grad som antatt. Når det har vist seg at hjelpemidler ikke er nok til å bedre arbeidsplassen har Johnsen gitt anbefalinger av annen type behandling, eksempelvis gjennom Manuellterapeut. Ved dette kontoret har et par ansatte benyttet seg av denne type utvidet bistand i privat regi.

NAV Oslo Nord anbefaler andre potensielle kjøpere å benytte seg av Ergonomikonsulentene AS!